POMOCNIK INSTRUKTORA – kwestionariusz dla kandydata

Dane podstawowe:


Miejscowość zamieszkania:

Preferowana forma kontaktu:

Do jakiej szkoły uczęszczasz:

Czy posiadasz doświadczenie w pracy z dziećmi, organizowałaś/eś dla nich zabawy, opiekowałaś/eś nimi?

Czy należałaś/eś do drużyny zuchowej, harcerskiej, uczestniczyłaś/eś w wolontariacie, organizowałaś/eś jakieś imprezy dla dzieci, brałaś/eś udział z jakiś projektach?

Czy brałaś/eś udział w obozach sun sport? jeżeli tak w jakich i ile razy.

Dodatkowe umiejętności:

KTÓRE Z ZAJĘĆ JESTEŚ GOTOWA/ÓW POMÓC PROWADZIĆ:

ZAZNACZ SWOJĄ DYSPOZYCYJNOŚĆ W PODANYCH TERMINACH

GIEWARTÓW (dzieci 7-11 lat)

W okresie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w procesie rekrutacji na wskazane w formularzu stanowisko poprosimy Cię o podanie informacji o przyjęciu przez Ciebie szczepionki przeciwko COVID-19 oraz o terminie tego szczepienia.

Uzyskanie przez nas tych informacji jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestników wypoczynku oraz pozostałych członków kadry obozu i personelu ośrodków, stanowiąc działanie mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Przetwarzanie przez nas tych informacji odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h-i Rozporządzenia 2016/679 (RODO) przy zachowaniu przez nas najwyższych standardów poufności opierających się na zasadach celowości oraz minimalizacji gromadzonych danych.

Pamiętaj, powyższe zgody mogą być przez Ciebie wycofane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
KONTAKT

 

Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT
ul. Szlak Bursztynowy 11,
62-800 Kalisz

tel. kom. +48 602-119-000;

+48 664-932-172;

+48 664-178-883; 

tel://+48 664-720-861 +48 664-178-884; 

 

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku 8.00-17.00

 

NEWSLETTER

X
I