Zaznacz stronę

Drodzy rodzice sunsportowych obozowiczów sprawdźcie, czy o wszystkim pamiętaliście, czy wszystko już wiecie:

WAŻNE - Transport zorganizowany przez biuro - Mrówki/Giewartów

TRANSPORTY ZORGANIZOWANE – PROCEDURY COVID-19 – SEZON LETNI 2020

 

 INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Drodzy rodzice!

W sezonie letnim 2020, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, zarówno uczestnikom, Państwu, jak i kadrze przedstawiamy standardy transportów zorganizowanych przez biuro Sun Sport 2020.

Wszystkie procedury związane z organizacją zbiórek transportowych znajdą Państwo w tym dokumencie. Przypominamy o konieczności zastosowania się do niniejszych wytycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa ustanowionych przez Organizatora, jak i do zapoznania się z REGULAMINEM WYPOCZYNKU dla uczestników oraz ich rodziców, który dostępny jest na stronie internetowej Sun Sport.

Wszelkie informacje dotyczące miejsca zbiórki, daty i godziny wyjazdu i przyjazdu oraz danych kontaktowych do opiekunów transportu i kierownika obozu, znajdą Państwo w zakładce poniżej (na końcu strony), które publikowane są na 3-5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ PODCZAS TRANSPORTU ZORGANIZOWANEGO

 

INFORMACJA OGÓLNE

 

 1. Rodziców, opiekunów prawnych obozowiczów prosimy o punktualne stawienie się na miejsce zbiórki transportowej, zgodnie z wcześniej wydanym komunikatem transportowym. UWAGA! Na uczestników naszych imprez na zbiórkach czekamy do 15 minut.
 2. Każda obecna osoba podczas zbiórki transportowej musi posiadać środki ochronny osobistej: maseczkę ochronną/ przyłbice.
 3. Prosimy, aby dziecku-uczestnikowi wyjazdu towarzyszył jeden rodzic/opiekun prawny.
 4. Podczas podróży uczestnicy mają obowiązek mieć założone maseczki lub przyłbice.
 5. WAŻNE! Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej liczby maseczek na cały pobyt – około 10-20 w zależności od tego czy są to maseczki jednorazowe czy wielorazowego użytku (dzieci je gubią, zrywają się gumki itp.). Maseczki używane są przede wszystkim na moment wejścia do stołówki, po zajęciu miejsc można je ściągnąć, mogą być też użytkowane podczas np. transportu do przychodni lub w sytuacji, w której musimy znaleźć się dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania dzieci nie muszą nosić maseczek.

 

WEJŚCIE DO AUTOKARU

 

Prosimy o wykonywanie wszelkich poleceń wydawanych przez kierowników i opiekunów transportów. W celu usprawnienia transportu i zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa bardzo prosimy o wcześniejsze opisanie: walizek, leków, kieszonkowego oraz przygotowanie oświadczeń na temat zdrowia. Przypominamy o podaniu leków na chorobę lokomocyjną.

Dziękujemy za dostosowanie się do przekazywanych informacji.

 

 1. Transport dzieci odbywa się na podstawie umowy łączącej nas ze sprawdzonym przewoźnikiem, z którym współpracujemy od wielu lat. Autokary/busy posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa badania i dokumentację. Przed każdą podróżą są dezynfekowane.
 2. Przed dopełnieniem wszelkich formalności, rodzic/opiekun prawny i uczestnik mają obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć maseczkę ochronną/ przyłbice.
 3. Przed wejściem do autokaru, należy stawić się w punkcie zbiórek. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
 4. Kolejność wsiadania do autokaru odbywa się z podziałem na ośrodki. Jako pierwsi wsiadają uczestnicy jadący do Mrówek.
 5. UWAGA! Do opiekuna transportu może podejść jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem wyjeżdzającym na obóz.
 6. Dziecko w czasie transportu powinno posiadać:
 • suchy prowiant przygotowany przez rodzica/opiekuna prawnego (pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w ośrodku)
 • wodę do picia
 • telefon komórkowy (po dotarciu na miejsce dziecko kontaktuję się z rodzicem/opiekunem prawnym, po czym zdaje telefon i ładowarkę wychowawcy do depozytu. W razie potrzeby rodzic/ opiekun prawny może skontaktować się z biurem Sun Sport pod numerem 694-721-785 lub z wychowawcą).

Prosimy o naładowanie telefonu komórkowego dziecka!

 1. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe posiadanie maskotek, poduszek, zagłówków.
 2. Przed wejściem do autokaru następuje:
 • Wykonanie pomiaru temperatury (dziecko i rodzic),
 • Sprawdzenie listy transportowej
 • Odebranie oświadczenia na temat zdrowia uczestnika
 • Przekazanie podpisanej walizki (imię, nazwisko, nazwa ośrodka)
 • Przekazanie leków (leki przyjmujemy jedynie w przypadku posiadania zlecenia lekarskiego. Wymaga się, aby leki były zapakowane w szczelną torebkę oraz wyraźnie opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika)
 • Przekazanie kieszonkowego (prosimy o przekazanie kieszonkowego w podpisanej kopercie)
 • W przypadku odbioru dziecka z obozu przez osobę inna niż rodzic/ opiekun prawny należy dostarczyć upoważnienie opiekunowi transportu.
 1. Po zakończeniu wszelkich formalności, uczestnik zostaje wprowadzony do autokaru przez opiekuna transportu. (obostrzenia sanitarne wynikające z COVID-19 zabraniają rodzicom/ opiekunom prawnym wejścia do autokaru).
 2. Za poprawne spakowanie walizek w autokarze odpowiada kierowca (ma on obowiązek zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa COVID-19).
 3. Prosimy o opuszczenie miejsca zbiórki z zachowaniem dystansu społecznego.
 4. Jako Organizator dołożymy wszelkich starań, aby podróż minęła bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie na teren ośrodka. Równocześnie zarówno kierownik transportu jak i opiekun mają za zadanie obserwować samopoczucie i potrzeby dzieci, tak aby podróż przebiegła w jak najbardziej komfortowych warunkach. Postój w czasie transportu ze względów bezpieczeństwa zostanie ograniczony do minimum (w czasie postoju nie jest możliwe dokonywanie zakupów).

 

PODRÓŻ

 

 1. Transport odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym środków ochrony osobistej (maseczka ochronna, dezynfekcja dłoni po postoju).
 2. Po zajęciu miejsc i zamknięciu autokaru zostanie przedstawiony Regulamin podróży.
 3. WAŻNE! Bardzo prosimy o to, aby poinformować dzieci o zakazie częstowania innych współpasażerów jedzeniem, jak również przekazywania sobie rzeczy osobistych (telefony komórkowe, książki itp.)
 4. W sytuacji opóźnienia transportu z jakiejkolwiek przyczyny, opiekun transportu ma obowiązek poprosić dzieci o przekazanie tej informacji rodzicowi. W sytuacji, gdy dziecko nie posiada własnego telefonu komórkowego, ten obowiązek spoczywa na opiekunie transportu.
 5. W czasie postoju wyjście z autokaru odbywa się w sposób zorganizowany, pod ścisłym nadzorem opiekuna transportu. Dzieci wychodzące z autokaru są pod opieką opiekuna transportu. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa w czasie postoju autokar jest zamknięty.

 

DOJAZD NA TEREN OŚRODKA – WYJŚCIE Z AUTOKARU

 

 1. Na terenie ośrodka autokar zatrzymuje się w ściśle określonym miejscu.
 2. Po dotarciu na miejscu, dzieci kontaktują się z rodzicem/ opiekunem w celu potwierdzenia przybycia.
 3. Dzieci pozostają na swoich miejscach, do czasu, aż opiekun transportu nie poprosi ich do wyjścia.
 4. Opiekun transportu wypuszcza dzieci pojedynczo, po tym jak kierowca transportu wypakuje wszystkie bagaże.
 5. Po wyjściu z autokaru dzieci znajdują się w wyznaczonym miejscu ze swoimi walizkami i oczekują na zakwaterowanie. Zgodnie z zasadami przyjęć wchodzą na teren ośrodka.
 6. Po opuszczeniu autokaru przez dzieci kierownik/ opiekun transportu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia autokaru pod kątem zostawionych rzeczy przez uczestników.

ZMIANY TRANSPORTU, UPOWAŻNIENIE NIE DO OBIORU DZIECKA

Jeżeli chcielibyście Państwo:

 1. Odebrać dziecko przed dniem zakończenia obozu prosimy o kontakt z kierownikiem (telefon będzie opublikowany w zakładce KOMUNIKATY DLA RODZICÓW) i ustalenie szczegółów.
 2. Zmienić decyzję dotyczącą transportu – konieczny jest kontakt z biurem. Wszelkie zmiany w umowie mogą mieć wyłącznie formę pisemną i muszą zostać potwierdzone wystawieniem aneksu. Zmian dotyczących transportu zorganizowanego dokonywać można najpóźniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu – wówczas jest jeszcze możliwy zwrot kosztów transportu. Odwołanie przez Państwa transportu organizowanego przez biuro i ujętego w podpisanej umowie na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów tego transportu przez Państwa. Ze wszystkich Państwa próśb wywiązujemy się z nich w miarę możliwości.

 

W przypadku, gdy dziecko ma zostać odebrane przez ciocię, wujka, przyjaciółkę lub znajomego prosimy o przygotowanie pisemnego upoważnienia –  tutaj można pobrać wzór.

 

PRZEJDŹ DO KOMUNIKATÓW

Transport własny GIEWARTÓW - turnus 3 (przyjazd/odbiór)

TRANSPORT WŁASNY – OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MICHASIÓWKA W GIEWARTOWIE – turnus 3 (15.07-25.07.2020)

 

 

Wskazówki dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Prosimy o wjazd do ośrodka bramą nr 1 – jest to pierwsza brama, około 60 m za tablicą „Giewartów” jadąc od strony Słupcy. Wskazówki dojazdu znajdą Państwo w zakładce “OŚRODEK” na stronie każdego obozu w Giewartowie.

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.00 a 14.45

– ODJAZDOWE WAKACJE SMYKÓW

– BRYGADA NERF DLA MŁODZIKÓW

– OBÓZ PAINTBALL’OWO – QUAD’OWY JUNIORÓW

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.45 a 15.30:

– GANG ODKRYWCÓW

– MISJA KOMANDOSA

– OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA MŁODZIKÓW

– DANCE MA SENS

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 15.30 a 16.15:

– BRYGADA NERF DLA SMYKÓW

– ODLOTOWE AGENTKI DLA SMYKÓW

– PAINTBALL’OWO – QUADOWY

 

Uczestnicy nw. obozu PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 16.15 a 17.00

– ODJAZDOWE WAKACJE DLA MŁODZIKÓW

– ODLOTOWE AGENTKI MŁODZIKÓW

 

ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH GODZIN JEST WAŻNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I RODZICÓW. 

 

UWAGA!

 1. Na teren strefy recepcji może wejść wyłącznie uczestnik obozu z jednym rodzicem/opiekunem prawnym. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie można wejść na teren ośrodka (stref mieszkalnej i zajęciowej).
 2. Zarówno uczestnik, jak i rodzic/opiekun prawny mają obowiązek zastosowania środków ochrony własnej (maseczek lub przyłbic) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego wobec innych uczestników i ich rodziców.
 3. WAŻNE! Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej liczby maseczek na cały pobyt – około 10-20 w zależności od tego czy są to maseczki jednorazowe czy wielorazowego użytku (dzieci je gubią, zrywają się gumki itp.). Maseczki używane są przede wszystkim na moment wejścia do stołówki, po zajęciu miejsc można je ściągnąć, mogą być też użytkowane podczas np. transportu do przychodni lub w sytuacji, w której musimy znaleźć się dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania dzieci nie muszą nosić maseczek.
 4. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe posiadanie maskotek, poduszek, zagłówków.
 5. Następnie należało będzie dokonać dezynfekcji dłoni na przygotowanym do tego stanowisku.
 6. Pani pielęgniarka:

– dokona pomiaru temperatury ciała uczestnika obozu oraz rodzica/opiekuna,

– przeprowadzi wywiad nt. stanu zdrowia dziecka,

– odbierze oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka na dzień rozpoczęcia turnusu DO POBRANIA

– jeżeli dotyczy to uczestnika i dostarczył on zlecenie lekarskie na podawanie leków podczas obozu, to odbierze leki, które muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz być zabezpieczone w przeźroczystej torebce/folii.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.
 2. W strefie recepcji uczestnikowi zostanie wskazane miejsce zakwaterowania, nastąpi przekazanie w depozyt kieszonkowego, telefonu komórkowego i ładowarki (rzeczy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz zapakowane w oddzielne, przezroczyste, zamykane torebki foliowe).
 3. Po dokonaniu ww. formalności oraz po przekazaniu dziecka pod opiekę wychowawcy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek opuścić strefę zakwaterowania oraz parking.

 

Drodzy Rodzice,

uspokajamy, że po dokonaniu formalności, w miejscu zamieszkania oraz podczas zajęć programowych nie ma konieczności noszenia maseczek.

 

Odbiór dzieci w dniu zakończenia obozu 25 lipca br. odbywać się będzie wg następującego schematu:

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór 9.00 a 9.45:

– ODJAZDOWE WAKACJE SMYKÓW

– BRYGADA NERF DLA MŁODZIKÓW

– OBÓZ PAINTBALL’OWO – QUAD’OWY JUNIORÓW

– ODJAZDOWE WAKACJE DLA MŁODZIKÓW

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 9.45 a 10.15:

– GANG ODKRYWCÓW

-MISJA KOMANDOSA

– OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA MŁODZIKÓW

– DANCE MA SENS

– ODLOTOWE AGENTKI MŁODZIKÓW

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 10.15 a 11.00:

– BRYGADA NERF DLA SMYKÓW

– ODLOTOWE AGENTKI DLA SMYKÓW

– PAINTBALL’OWO – QUADOWY

 

W dniu odbioru także obowiązują zasady dystansu społecznego oraz zabezpieczenia rodzica/opiekuna odbierającego dziecko w środki ochrony osobistej.

PRZYPOMINAMY:

 

– Każdy z Państwa zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia turnusu przekazać do rąk kierownika obozu/wychowawcy/opiekuna transportu oświadczenie, którego treść znajdą Państwo we wskazanym wyżej regulaminie.

 

– Ci z Państwa, których dziecko choruje na chorobę przewlekłą są natomiast zobowiązani do dostarczenia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w obozie (prosimy o przesłanie zaświadczenia e-mailem w formie skanu do biura najpóźniej do 25 czerwca br.). Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, a Państwo nie dostarczycie takiego zaświadczenia, dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte na obóz.

 

– Należy zaopatrzyć dzieci w maseczki na wypadek konieczności ich użycia, czyli np. transportu do lekarza, przebywania dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu, czy też na moment wejścia do stołówki i zajęcia miejsc. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania nie ma konieczności używania maseczek.

– Dzień pierwszy rozpoczyna się obiadokolacją ok. 18.30. Ostatni dzień kończy się śniadaniem.

 

Tym z Państwa, którzy jeszcze nie zwrócili podpisanej umowy oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej przypominamy  o konieczności pilnego dopełnienia tej formalności. Brak tych dokumentów uniemożliwia udział dziecka w wypoczynku.

Transport własny MRÓWKI - turnus 3 (przyjazd/odbiór)

TRANSPORT WŁASNY – OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT W MRÓWKACH – TURNUS 3 (15-25.07.2020)

 

 

Wskazówki dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Prosimy kierować się do bramy głównej (druga brama wjeżdżając do Mrówek od strony Wilczyna). Na bramie tej znajduje się duże logo SUN SPORT. Wskazówki dojazdu znajdą Państwo w zakładce “OŚRODEK” na stronie każdego obozu w Mrówkach.

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.00 a 14.45:

 • OBÓZ ROWEROWY JUNIORÓW
 • GIRLS POWER
 • FLUOPARTY
 • HOLI GAME, HOLI DAY
 • BOHO ART.

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.45 a 15.30:

 • OBÓZ ASG
 • OBÓZ SPORTÓW WODNYCH

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 15.30 a 16.15:

 • WODNE SZALEŃSTWO
 • OBÓZ SUN AND SPORT
 • TAJNA MISJA

 

Uczestnicy nw. obozu PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 16.15 a 17.00:

 • OBÓZ PAINTBALL’OWO – QUAD’OWY JUNIORÓW
 • OBÓZ PAINTBALL;OWO – QUADOWY DLA MŁODZIEŻY

 

To ważne dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i ich rodziców.

 

UWAGA!

 1. Na teren strefy recepcji może wejść wyłącznie uczestnik obozu z jednym rodzicem/opiekunem prawnym. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie można wejść na teren ośrodka (stref mieszkalnej i zajęciowej).
 2. Zarówno uczestnik, jak i rodzic/opiekun prawny mają obowiązek zastosowania środków ochrony własnej (maseczek lub przyłbic) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego wobec innych uczestników i ich rodziców.
 3. WAŻNE! Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej liczby maseczek na cały pobyt – około 10-20 w zależności od tego czy są to maseczki jednorazowe czy wielorazowego użytku (dzieci je gubią, zrywają się gumki itp.). Maseczki używane są przede wszystkim na moment wejścia do stołówki, po zajęciu miejsc można je ściągnąć, mogą być też użytkowane podczas np. transportu do przychodni lub w sytuacji, w której musimy znaleźć się dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania dzieci nie muszą nosić maseczek.
 4. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe posiadanie maskotek, poduszek, zagłówków.
 5. Następnie należało będzie dokonać dezynfekcji dłoni na przygotowanym do tego stanowisku.
 6. Pani pielęgniarka:

– dokona pomiaru temperatury ciała uczestnika obozu oraz rodzica/opiekuna,

– przeprowadzi wywiad nt. stanu zdrowia dziecka,

– odbierze oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka na dzień rozpoczęcia turnusu (wzór tutaj)

– jeżeli dotyczy to uczestnika i dostarczył on zlecenie lekarskie na podawanie leków podczas obozu, to odbierze leki, które muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz być zabezpieczone w przeźroczystej torebce/folii.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.
 2. W strefie recepcji uczestnikowi zostanie wskazane miejsce zakwaterowania, nastąpi przekazanie w depozyt kieszonkowego, telefonu komórkowego i ładowarki (rzeczy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz zapakowane w oddzielne, przezroczyste, zamykane torebki foliowe).
 3. Po dokonaniu ww. formalności oraz po przekazaniu dziecka pod opiekę wychowawcy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek opuścić strefę zakwaterowania oraz parking.

 

Drodzy Rodzice,

uspokajamy, że po dokonaniu formalności w miejscu zamieszkania oraz podczas zajęć programowych nie ma konieczności noszenia maseczek.

Odbiór dzieci w dniu zakończenia obozu 25 lipca br. odbywać się będzie wg następującego schematu:

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór 9.00 a 9.45:

 • OBÓZ ROWEROWY JUNIORÓW
 • GIRLS POWER
 • FLUOPARTY
 • HOLI GAME, HOLI DAY
 • BOHO ART.
 • OBÓZ PAINTBALL’OWO – QUAD’OWY JUNIORÓW

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 9.45 a 10.15:

 • OBÓZ ASG
 • OBÓZ SPORTÓW WODNYCH
 • OBÓZ PAINTBALL;OWO – QUADOWY DLA MŁODZIEŻY

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 10.15 a 11.00:

 • WODNE SZALEŃSTWO
 • OBÓZ SUN AND SPORT
 • TAJNA MISJA

 

W dniu odbioru także obowiązują zasady dystansu społecznego oraz zabezpieczenia rodzica/opiekuna odbierającego dziecko w środki ochrony osobistej.

 

Przypominamy:

– Każdy z Państwa zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia turnusu przekazać do rąk kierownika obozu/wychowawcy/opiekuna transportu oświadczenie, którego treść znajdą Państwo we wskazanym wyżej regulaminie.

 

– Ci z Państwa, których dziecko choruje na chorobę przewlekłą są natomiast zobowiązani do dostarczenia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w obozie (prosimy o przesłanie zaświadczenia e-mailem w formie skanu do biura najpóźniej do 25 czerwca br.). Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, a Państwo nie dostarczycie takiego zaświadczenia, dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte na obóz.

 

– Należy zaopatrzyć dzieci w maseczki na wypadek konieczności ich użycia, czyli np. transportu do lekarza, przebywania dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu, czy też na moment wejścia do stołówki i zajęcia miejsc. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania nie ma konieczności używania maseczek.

 

– Dzień pierwszy rozpoczyna się obiadokolacją ok. 18.30. Ostatni dzień kończy się śniadaniem.

 

Tym z Państwa, którzy jeszcze nie zwrócili podpisanej umowy oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej przypominamy  o konieczności pilnego dopełnienia tej formalności. Brak tych dokumentów uniemożliwia udział dziecka w wypoczynku.

Transport własny GIEWARTÓW - turnus 2 (przyjazd/odbiór)

TRANSPORT WŁASNY – OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MICHASIÓWKA W GIEWARTOWIE – turnus 2 (05.07-15.07.2020)

 

Wskazówki dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Prosimy o wjazd do ośrodka bramą nr 1 – jest to pierwsza brama, około 60 m za tablicą „Giewartów” jadąc od strony Słupcy. Wskazówki dojazdu znajdą Państwo w zakładce “OŚRODEK” na stronie każdego obozu w Giewartowie.

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.00 a 14.45

– BRYGADA NERF DLA SMYKÓW

-HAWAJSKA PRZYGODA SMYKÓW

-OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA SMYKÓW

-ŁOWCY PRZYGÓD DLA SMYKÓW

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.45 a 15.30:

-ODJAZDOWE WAKACJE SMYKÓW

-MISJA KOMANDOSA

-OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA MŁODZIKÓW

-OBÓZ PIŁKARSKO-QUAD’OWY

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 15.30 a 16.15:

-OBÓZ GIER TERENOWYCH

-ODJAZDOWE WAKACJE MŁODZIKÓW

-ODLOTOWE AGENTKI MŁODZIKÓW

 

Uczestnicy nw. obozu PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 16.15 a 17.00

-OBÓZ PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY DLA MŁODZIKÓW

-GANG ODKRYWCÓW

-OBÓZ PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY DLA JUNIORÓW

-SZKOŁA PRZETRWANIA

 

ZASTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH GODZIN JEST WAŻNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I RODZICÓW. 

 

UWAGA!

 1. Na teren strefy recepcji może wejść wyłącznie uczestnik obozu z jednym rodzicem/opiekunem prawnym. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie można wejść na teren ośrodka (stref mieszkalnej i zajęciowej).
 2. Zarówno uczestnik, jak i rodzic/opiekun prawny mają obowiązek zastosowania środków ochrony własnej (maseczek lub przyłbic) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego wobec innych uczestników i ich rodziców.
 3. WAŻNE! Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej liczby maseczek na cały pobyt – około 10-20 w zależności od tego czy są to maseczki jednorazowe czy wielorazowego użytku (dzieci je gubią, zrywają się gumki itp.). Maseczki używane są przede wszystkim na moment wejścia do stołówki, po zajęciu miejsc można je ściągnąć, mogą być też użytkowane podczas np. transportu do przychodni lub w sytuacji, w której musimy znaleźć się dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania dzieci nie muszą nosić maseczek.
 4. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe posiadanie maskotek, poduszek, zagłówków.
 5. Następnie należało będzie dokonać dezynfekcji dłoni na przygotowanym do tego stanowisku.
 6. Pani pielęgniarka:

– dokona pomiaru temperatury ciała uczestnika obozu oraz rodzica/opiekuna,

– przeprowadzi wywiad nt. stanu zdrowia dziecka,

– odbierze oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka na dzień rozpoczęcia turnusu DO POBRANIA

– jeżeli dotyczy to uczestnika i dostarczył on zlecenie lekarskie na podawanie leków podczas obozu, to odbierze leki, które muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz być zabezpieczone w przeźroczystej torebce/folii.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.
 2. W strefie recepcji uczestnikowi zostanie wskazane miejsce zakwaterowania, nastąpi przekazanie w depozyt kieszonkowego, telefonu komórkowego i ładowarki (rzeczy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz zapakowane w oddzielne, przezroczyste, zamykane torebki foliowe).
 3. Po dokonaniu ww. formalności oraz po przekazaniu dziecka pod opiekę wychowawcy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek opuścić strefę zakwaterowania oraz parking.

 

Drodzy Rodzice,

uspokajamy, że po dokonaniu formalności, w miejscu zamieszkania oraz podczas zajęć programowych nie ma konieczności noszenia maseczek.

 

Odbiór dzieci w dniu zakończenia obozu 15 lipca br. odbywać się będzie wg następującego schematu:

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór 9.00 a 9.45:

-OBÓZ PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY DLA MŁODZIKÓW

-GANG ODKRYWCÓW

-OBÓZ PAINTBALL’OWO-QUAD’OWY DLA JUNIORÓW

-SZKOŁA PRZETRWANIA

-OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA MŁODZIKÓW

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 9.45 a 10.15:

– BRYGADA NERF DLA SMYKÓW

-HAWAJSKA PRZYGODA SMYKÓW

-OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA SMYKÓW

-ŁOWCY PRZYGÓD DLA SMYKÓW

-OBÓZ PIŁKARSKO-QUAD’OWY

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 10.15 a 11.00:

-OBÓZ GIER TERENOWYCH

-ODJAZDOWE WAKACJE MŁODZIKÓW

-ODLOTOWE AGENTKI MŁODZIKÓW

-ODJAZDOWE WAKACJE SMYKÓW

-MISJA KOMANDOSA

 

W dniu odbioru także obowiązują zasady dystansu społecznego oraz zabezpieczenia rodzica/opiekuna odbierającego dziecko w środki ochrony osobistej.

PRZYPOMINAMY:

 

– Każdy z Państwa zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia turnusu przekazać do rąk kierownika obozu/wychowawcy/opiekuna transportu oświadczenie, którego treść znajdą Państwo we wskazanym wyżej regulaminie.

 

– Ci z Państwa, których dziecko choruje na chorobę przewlekłą są natomiast zobowiązani do dostarczenia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w obozie (prosimy o przesłanie zaświadczenia e-mailem w formie skanu do biura najpóźniej do 25 czerwca br.). Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, a Państwo nie dostarczycie takiego zaświadczenia, dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte na obóz.

 

– Należy zaopatrzyć dzieci w maseczki na wypadek konieczności ich użycia, czyli np. transportu do lekarza, przebywania dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu, czy też na moment wejścia do stołówki i zajęcia miejsc. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania nie ma konieczności używania maseczek.

– Dzień pierwszy rozpoczyna się obiadokolacją ok. 18.30. Ostatni dzień kończy się śniadaniem.

 

Tym z Państwa, którzy jeszcze nie zwrócili podpisanej umowy oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej przypominamy  o konieczności pilnego dopełnienia tej formalności. Brak tych dokumentów uniemożliwia udział dziecka w wypoczynku.

Transport własny MRÓWKI - turnus 2 (przyjazd/odbiór)

TRANSPORT WŁASNY – OŚRODEK AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT W MRÓWKACH – TURNUS 2 (05.07-15.07.2020)

 

Wskazówki dojazdu znajdą Państwo TUTAJ.

 

Prosimy kierować się do bramy głównej (druga brama wjeżdżając do Mrówek od strony Wilczyna). Na bramie tej znajduje się duże logo SUN SPORT. Wskazówki dojazdu znajdą Państwo w zakładce “OŚRODEK” na stronie każdego obozu w Mrówkach.

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.00 a 14.45:

-13 KOMPANIA

-OBÓZ PAITBALL’OWO-QUAD’OWY DLA MŁODZIEŻY

-OBÓZ ROWEROWY DLA MŁODZIEŻY

-SHOW JUM MŁODZIEŻ

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 14.45 a 15.30:

-OBÓZ PAITBALL’OWO-QUAD’OWY DLA JUNIORÓW

-OBÓZ ASG

 

Uczestnicy nw. obozów PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 15.30 a 16.15:

-OBÓZ SUN AND SPORT

-SZKOŁA PRZETRWANIA

-WODNE SZALEŃSTWO

 

Uczestnicy nw. obozu PROSZENI SĄ O PRZYJAZD MIĘDZY 16.15 a 17.00:

-BOHO ART.

-BOHO CMP

-FLUOPARTY

-GIRLS POWER

 

To ważne dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i ich rodziców.

 

UWAGA!

 1. Na teren strefy recepcji może wejść wyłącznie uczestnik obozu z jednym rodzicem/opiekunem prawnym. W tym roku, ze względów bezpieczeństwa, nie można wejść na teren ośrodka (stref mieszkalnej i zajęciowej).
 2. Zarówno uczestnik, jak i rodzic/opiekun prawny mają obowiązek zastosowania środków ochrony własnej (maseczek lub przyłbic) oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego wobec innych uczestników i ich rodziców.
 3. WAŻNE! Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej liczby maseczek na cały pobyt – około 10-20 w zależności od tego czy są to maseczki jednorazowe czy wielorazowego użytku (dzieci je gubią, zrywają się gumki itp.). Maseczki używane są przede wszystkim na moment wejścia do stołówki, po zajęciu miejsc można je ściągnąć, mogą być też użytkowane podczas np. transportu do przychodni lub w sytuacji, w której musimy znaleźć się dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania dzieci nie muszą nosić maseczek.
 4. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe posiadanie maskotek, poduszek, zagłówków.
 5. Następnie należało będzie dokonać dezynfekcji dłoni na przygotowanym do tego stanowisku.
 6. Pani pielęgniarka:

– dokona pomiaru temperatury ciała uczestnika obozu oraz rodzica/opiekuna,

– przeprowadzi wywiad nt. stanu zdrowia dziecka,

– odbierze oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka na dzień rozpoczęcia turnusu (wzór zamieszczonym na stronie głównej www.sun-sport.pl lub w zakładce Strefa Rodzica https://sun-sport.pl/strefa-rodzica/#tresc-zakladki|18

– jeżeli dotyczy to uczestnika i dostarczył on zlecenie lekarskie na podawanie leków podczas obozu, to odbierze leki, które muszą znajdować się w oryginalnych opakowaniach, być opisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz być zabezpieczone w przeźroczystej torebce/folii.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.
 2. W strefie recepcji uczestnikowi zostanie wskazane miejsce zakwaterowania, nastąpi przekazanie w depozyt kieszonkowego, telefonu komórkowego i ładowarki (rzeczy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem oraz zapakowane w oddzielne, przezroczyste, zamykane torebki foliowe).
 3. Po dokonaniu ww. formalności oraz po przekazaniu dziecka pod opiekę wychowawcy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek opuścić strefę zakwaterowania oraz parking.

 

Drodzy Rodzice,

uspokajamy, że po dokonaniu formalności w miejscu zamieszkania oraz podczas zajęć programowych nie ma konieczności noszenia maseczek.

 

Odbiór dzieci w dniu zakończenia obozu 15 lipca br. odbywać się będzie wg następującego schematu:

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór 9.00 a 9.45:

-OBÓZ PAITBALL’OWO-QUAD’OWY DLA JUNIORÓW

-OBÓZ ASG

-13 KOMPANIA

-OBÓZ PAITBALL’OWO-QUAD’OWY DLA MŁODZIEŻY

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 9.45 a 10.15:

-OBÓZ SUN AND SPORT

-SZKOŁA PRZETRWANIA

-WODNE SZALEŃSTWO

-OBÓZ ROWEROWY DLA MŁODZIEŻY

-SHOW JUMP MŁODZIEŻ

 

Uczestnicy nw. obozów odbiór między 10.15 a 11.00:

-BOHO ART.

-BOHO CMP

-FLUOPARTY

-GIRLS POWER

 

 

 

W dniu odbioru także obowiązują zasady dystansu społecznego oraz zabezpieczenia rodzica/opiekuna odbierającego dziecko w środki ochrony osobistej.

 

Przypominamy:

– Każdy z Państwa zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia turnusu przekazać do rąk kierownika obozu/wychowawcy/opiekuna transportu oświadczenie, którego treść znajdą Państwo we wskazanym wyżej regulaminie.

 

– Ci z Państwa, których dziecko choruje na chorobę przewlekłą są natomiast zobowiązani do dostarczenia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w obozie (prosimy o przesłanie zaświadczenia e-mailem w formie skanu do biura najpóźniej do 25 czerwca br.). Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, a Państwo nie dostarczycie takiego zaświadczenia, dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte na obóz.

 

– Należy zaopatrzyć dzieci w maseczki na wypadek konieczności ich użycia, czyli np. transportu do lekarza, przebywania dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu, czy też na moment wejścia do stołówki i zajęcia miejsc. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania nie ma konieczności używania maseczek.

 

– Dzień pierwszy rozpoczyna się obiadokolacją ok. 18.30. Ostatni dzień kończy się śniadaniem.

 

Tym z Państwa, którzy jeszcze nie zwrócili podpisanej umowy oraz wypełnionej karty kwalifikacyjnej przypominamy  o konieczności pilnego dopełnienia tej formalności. Brak tych dokumentów uniemożliwia udział dziecka w wypoczynku.

Regulamin wypoczynku COVID

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM WYPOCZYNKU DLA UCZESTNIKÓW ORAZ ICH RODZICÓW DOSTĘPNYM TUTAJ

Kontakt - kierownik, wychowawca, pielęgniarka

GIEWARTÓW turnus 1

 

Kierownik: Anna Wądołowska, tel. 784-691-499

Z-ca kierownika: Olicja Jasieniecka

Pielęgniarka: Aleksandra Grupińska, tel. 881-094-664

Wychowawcy: w dniu rozpoczęcia turnusu w godzinach popołudniowych otrzymają Państwo sms od wychowawcy, który w ten sposób przekaże Państwu swój numer kontaktowy. Sms zostanie wysłany na numer podany przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym.

 

MRÓWKI turnus 1

 

Kierownik: Adrianna Kopania, tel. 881-094-629

Z-ca kierownika: Łukasz Żabiński

Pielęgniarka: Beata Dębowska, tel. 784-691-499

Wychowawcy: w dniu rozpoczęcia turnusu w godzinach popołudniowych otrzymają Państwo sms od wychowawcy, który w ten sposób przekaże Państwu swój numer kontaktowy. Sms zostanie wysłany na numer podany przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym.

 

GIEWARTÓW turnus 2

 

Kierownik: Olicja Jasieniecka, tel. 784-691-499

Pielęgniarka: Bożena Kuznowicz, tel. 881-094-664

Wychowawcy: w dniu rozpoczęcia turnusu w godzinach popołudniowych otrzymają Państwo sms od wychowawcy, który w ten sposób przekaże Państwu swój numer kontaktowy. Sms zostanie wysłany na numer podany przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym.

 

MRÓWKI turnus 2

 

Kierownik: Łukasz Żabiński, tel. 881-094-629

Pielęgniarka: Aleksandra Grupińska, tel. 784-691-499

Wychowawcy: w dniu rozpoczęcia turnusu w godzinach popołudniowych otrzymają Państwo sms od wychowawcy, który w ten sposób przekaże Państwu swój numer kontaktowy. Sms zostanie wysłany na numer podany przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym.

Zasady korzystania z telefonów przez dzieci

Szanowni Państwo, 

już w sezonie letnim 2016 wprowadziliśmy zmiany w zasadach korzystania z telefonów komórkowych oraz innych gadżetów elektronicznych. Sprawdziły się one świetnie. Uczestnicy naszych obozów zbudowali relacje koleżeńskie, nawiązali kontakt z rówieśnikami i dostrzegli, że w realnym świecie człowiek jest bardzo interesujący i wartościowy. Ci z Państwa, którym zależało na dodatkowym kontakcie z dzieckiem mieli możliwość ustalenia z kierownikiem obozu kontaktu indywidualnego. W tym roku oczywiście także będzie taka możliwość.  

Program obozów jest bardzo bogaty i wypełnia każdy dzień turnusu. Chcemy, aby telefon służył wyłącznie kontaktowi z rodzicem.  

 

Prosimy o rozmowę z dziećmi i przedstawienie poniższych zasad korzystania z telefonów i innych gadżetów elektronicznych: 

 

KONTAKT PIERWSZY: dzieci, które będą korzystały z transportu organizowanego przez nasze biuro wykonają do Państwa telefon zaraz po przyjeździe do ośrodka. W tym dniu wychowawca zbierze telefony po obiadokolacji. 

 

KONTAKT DRUGI: dzień 2. obozu w:

 

GIEWARTOWIE: w godzinach 15.00 – 15.45

MRÓWKACH: w godzinach 13.30 – 14.30

 

KONTAKT TRZECI: dzień 3. obozu w:

 

GIEWARTOWIE: w godzinach 15.00 – 15.45

MRÓWKACH: w godzinach 13.30 – 14.30

 

 

KONTAKT CZWARTY: dzień przed zakończeniem turnusu w:

 

GIEWARTOWIE: w godzinach 15.00 – 15.45

MRÓWKACH: w godzinach 13.30 – 14.30

 

 

WAŻNE: Jeżeli z jakiegoś powodu uznają Państwo, że konieczny jest częstszy kontakt, możliwe jest ustalenie indywidualnych zasad kontaktu z dzieckiem. Wówczas prosimy o ustalenie dni i godzin w bezpośredniej rozmowie z kierownikiem obozu (nr publikujemy przed rozpoczęciem turnusu w zakładce KOMUNIKATY DLA RODZICÓW). Taki indywidualnie ustalony kontakt odbywać się będzie za pośrednictwem telefonu wychowawcy. Dziecko będzie mogło rozmawiać tak długo, jak będzie tego potrzebowało i w sytuacji, w której nikt (także wychowawca) nie będzie mu przeszkadzał. 

 

W DNIU ROZPOCZĘCIA TURNUSU WIECZOREM LUB NAJPÓŹNIEJ NASTĘPNEGO DNIA DO GODZINY 9.00 otrzymają Państwo sms od wychowawcy, który w ten sposób przekaże Państwu swój numer kontaktowy. Sms zostanie wysłany na numer podany przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym.

 

RODZICE, KTÓRZY PRZYWIOZĄ SWOJE DZIECKO OSOBIŚCIE DO OŚRODKA będą mogli spisać numer telefonu wychowawcy z tablicy informacyjnej.

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z KIEROWNIKIEM, WYCHOWAWCAMI, PIELĘGNIARKĄ każdego dnia między 15.00 – 15.45. Prosimy również do korzystanie z wiadomości sms, jeżeli będzie taka potrzeba. Numery telefonów zostaną opublikowane na naszej stronie w zakładce KOMUNIKATY DLA RODZICÓW przed rozpoczęciem turnusu.  

 

Zdanie oraz odbiór telefonu, tabletu (oraz innych gadżetów elektronicznych: GoPro, aparatów fotograficznych, PSP i inne) dzieci/młodzież potwierdzać będą podpisem, przy czym gadżety elektroniczne (GoPro, aparaty fotograficzne, PSP i inne) wydane zostaną w ostatnim dniu obozu. Telefony wraz z ładowarkami oraz inne gadżety elektroniczne przechowywane będą w zamkniętej szafie. Ewentualne użytkowanie wymienionych gadżetów (GoPro, aparatów fotograficznych, PSP i innych) prosimy ustalać w indywidualnej rozmowie z kierownikiem obozu. Prosimy, aby dzieci nie zabierały wartościowych przedmiotów, w tym także drogich aparatów telefonicznych. MP3 oraz MP4 mogą być używane przez dzieci, ale przy Państwa aprobacie. Sprzęt do odtwarzania muzyki nie może być jednak używany i zabierany na zajęcia programowe. 

 

ZDJĘCIA – pamiętajcie Państwo, że na każdym turnusie wykonujemy kilka tysięcy zdjęć. W trakcie trwania obozu krótkie relacje fotograficzne można oglądać na naszym Facebook’u, a po zakończeniu sezonu letniego można zarejestrować się w naszym Fotobanku http://www.foto.sun-sport.pl/ i uzyskać kod dostępu do wszystkich zdjęć wykonanych podczas turnusu. 

Wspólne zakwaterowanie

Jeśli zależało Państwu na wspólnym zakwaterowaniu dzieci należało ten fakt (zgodnie z umową) zgłosić wyłącznie drogą e-mailową na adres giewartow@sun-sport.pl (obozy w Giewartowie) lub mrowki@sun-sport.pl (obozy w Mrówkach).

Każdy taki e-mail musi zostać potwierdzony mailowo przez pracownika biura w Kaliszu. Wówczas będą Państwo mieć pewność, że dzieci zamieszkają razem. Zmiany w ośrodku na miejscu mogą okazać się niemożliwe.

Zgodnie z obecnymi wytycznymi sanitarnymi w jednym pokoju może mieszkać maksymalnie 4 uczestników.

Opieka medyczna, leki

Na naszych obozach pierwszej pomocy udziela pielęgniarka, w innych sytuacjach korzystamy z usług najbliższego ośrodka zdrowia/szpitala.

Leki możemy przyjąć od Państwa wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego znajdującego się w karcie (przy transporcie własnym prosimy opisane leki przekazać pielęgniarce, w przypadku transportu zorganizowanego opiekunowi transportu) UWAGA! Jeżeli w karcie kwalifikacyjnej nie ma zlecenia lekarskiego dot. podawania dziecku leku nie możemy przyjąć od Państwa żadnych leków (dot. to także suplementów diety, witamin itp.).

Apteczka – posiadamy dobrze zaopatrzoną apteczkę, prosimy więc nie wyposażać dziecka w leki.

ABC sunsportowego podróżnika

ABC SUNSPORTOWEGO PODRÓŻNIKA, czyli o czym nie zapomnieć pakując dziecko. Proszę zwrócić uwagę, że na niektórych obozach prosimy o zabranie rzeczy, które nie są standardowym wyposażeniem każdego obozowicza! PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O KREMACH Z WYSOKIMI FILTRAMI, ORAZ SILNYCH ŚRODKACH PRZECIW KLESZCZOM I KOMAROM. Kliknij, przeniesiemy Cię do ABC sunsportowego podróżnika

Odbiór dziecka przez osobę upoważnioną

W przypadku, gdy dziecko po zakończeniu obozu ma zostać odebrane przez ciocię, wujka, przyjaciółkę lub znajomego prosimy o przygotowanie pisemnego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru. Dokument powinien zostać przesłany do biura w Kaliszu (Giewartów: giewartow@sun-sport.pl; Mrówki: mrowki@sun-sport.pl), oryginałem powinna się legitymować osoba odbierająca dziecko. Nie przyjmujemy upoważnień telefonicznie!

Wzór upoważnienia

Własne jedzenie

ZE WZGLĘDU NA WYTYCZNE SANEPID’u PROSIMY, ABY DZIECI NIE PRZYWOZIŁY ZE SOBĄ W JEDZENIA Dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek. W każdej chwili mogą otrzymać wodę lub wodę z sokiem. Na terenie ośrodków znajdują się sklepiki, w których można dokonać drobnych zakupów. Produkty w nich sprzedawane są świeże i zawsze odpowiednio przechowywane. Na terenie ośrodka nie mogą znaleźć się chipsy, słodkie napoje gazowane, czekolady, ciastka i cukierki czekoladowe.

Facebook

Facebook – kliknij

Zapraszamy Państwa do śledzenia krótkich relacji fotograficznych z naszych obozów. Prosimy pamiętać, że publikowane na Fb zdjęcia są wyłącznie zapowiedzią relacji fotograficznej, która zostanie opublikowana w Fotobanku po sezonie. W Fotobanku należy dokonać rejestracji (niezbędny jest do tego kod, który znajduje się na ostatniej stronie umowy) i na tej podstawie otrzymają Państwo hasło dostępu.

Strefa rodzica

NIEUSTANNIE 🙂 JUŻ OD PIERWSZEGO E-MAILA WYSYŁANEGO DO PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO STREFY RODZICA znajdą tam Państwo wiele cennych informacji m.in. nt. ODWIEDZIN DZIECI PODCZAS OBOZU (prosimy się z nimi zapoznać, ponieważ w tej kwestii obowiązują ścisłe reguły), KIESZONKOWEGO, KADRY itd.

 

ZE WZGLĘDU NA WYTYCZNE SANITARNE, NIEKTÓRE INFORMACJE ZAMIESZCZONE W STREFIE RODZICA MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE NP. LICZBA OSÓB ZAKWATEROWANYCH W JEDNYM POKOJU, BRAK SZWEDZKICH STOŁÓW, CZY GODZINY PRZYWOZU I ODBIORU DZIECI W PRZYPADKU TRANSPORTU WŁASNEGO. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWINNY ROZWIAĆ KOMUNIKATY DLA RODZICÓW, A W RAZIE POTRZEBY ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO Z NAMI (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 9.00 DO 17.00).

KOMUNIKATY TRANSPORTOWE

KOMUNIKAT POWROTNY Z GIEWARTOWA Z TURNUSU 2

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TRANSPORTU ZAMIESZCZONYM W PIERWSZEJ ZAKŁADCE – KLIKNIJ

KOMUNIKAT POWROTNY Z GIEWARTOWA

Z TURNUSU 2 (05.07.2020 – 15.07.2020)

 

DZIEŃ POWROTU: 15.07.2020

 

Kierownik obozów: Olicja Jasieniecka tel. 784-691-499

Adres: Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Michasiówka

ul. Armii Krajowej 123, 62-402 Giewartów

Telefon alarmowy: 694-721-785

 

Wyjazd z ośrodka około 9:00 godz.

WARSZAWA

Zbiórka: Parking – Decathlon Okęcie Al. Krakowska 81, 02-180 Warszawa

Planowany przyjazd około godz.: 13:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Giewartów-Stryków-Warszawa

 

Wyjazd z ośrodka około 9:00 godz.

KALISZ

Zbiórka: TESCO Parking ul. Majkowska 28, Kalisz (wjazd od ul. Złotej)

Planowany przyjazd około godz.: 11:00

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Giewartów-Kalisz

 

Wyjazd z ośrodka około 9:00 godz.

WROCŁAW

Zbiórka: Parking Auchan ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce – STANOWISKO NR 15, 16  (niedaleko parkingu Decathlon) Bielany Wrocławskie

Planowany przyjazd około godz.: 13:30

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Giewartów-Kalisz-Wrocław

 

Wyjazd z ośrodka około 9:00 godz.

KATOWICE

Zbiórka: Stacja Shell ul. Mikołowska (naprzeciwko Pałacu Młodzieży)

Planowany przyjazd około godz.: 17:00

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

We Wrocławiu dzieci przesiadają się do busa i dalej jadą do Katowic.

Opiekunem transportu będzie: Iwona Magdziarz tel. 798-879-452

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Giewartów-Kalisz-Wrocław

Trasa busa:: Wrocław-Katowice

 

Wyjazd z ośrodka około 9:00 godz.

POZNAŃ

Zbiórka: McDonald’s ul. Głogowska 432, 60-995 Poznań

Planowany przyjazd około godz.: 11:00

Opiekun transportu: Magdalena Prostek tel. 507-083-211

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazd

Trasa busa: Giewartów-Poznań

KOMUNIKAT WYJAZDOWY DO GIEWARTOWA NA TURNUS 3

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TRANSPORTU ZAMIESZCZONYM W PIERWSZEJ ZAKŁADCE – KLIKNIJ

KOMUNIKAT WYJAZDOWY DO GIEWARTOWA

NA TURNUS 3 (15.07.2020 – 25.07.2020)

 

DZIEŃ WYJAZDU: 15.07.2020

 

 

Kierownik obozów: Olicja Jasieniecka tel. 784-691-499

Adres: Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Michasiówka

ul. Armii Krajowej 123, 62-402 Giewartów

Telefon alarmowy: 694-721-785

 

UWAGA!

– Uczestnicy powinni posiadać bagaż składający się z 1 dużej torby, której waga nie może przekraczać 20 kg, torby podręcznej do 5 kg.

– Prosimy przygotować dla dzieci na czas podróży suchy prowiant. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja.

– Wszystkie środki transportu są wyposażone w klimatyzację.

 

WARSZAWA

Zbiórka – godz. 13:40 – Parking – Decathlon Okęcie Al. Krakowska 81, 02-180 Warszawa

Odjazd godz.: 14:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka  około 18:00 godz.

Trasa autokaru: Warszawa-Stryków-Giewartów

 

STRYKÓW

Zbiórka – 15:40 – Stacja Paliw ARTUS, ul. Sosnowiec 7, 95-010 Stryków

Odjazd godz.: 16:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka  około 18:00 godz.

Trasa autokaru: Stryków-Giewartów

 

WROCŁAW

Zbiórka – 14:10 – Parking Auchan ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce – STANOWISKO NR 15, 16  (niedaleko parkingu Decathlon)

Odjazd godz.: 14:30

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka około 18:00 godz.

Trasa autokaru: Wrocław-Kalisz-Giewartów

 

KALISZ

Zbiórka – 16:10 – TESCO Parking ul. Majkowska 28, Kalisz (wjazd od ul. Złotej)

Odjazd godz.: 16:30

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka około 18:00 godz.

Trasa autokaru: Kalisz-Giewartów

 

KATOWICE

Zbiórka – 10:10 godz – Stacja Shell ul. Mikołowska (naprzeciwko Pałacu Młodzieży)

Odjazd godz.: 10:30

Opiekun transportu: Iwona Magdziarz tel. 798-879-452

We Wrocławiu dzieci przesiadają się do autokaru i jadą dalej do Mrówek.

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka około 18:00 godz.

Trasa busa: Katowice-Wrocław

Trasa autokaru: Wrocław-Kalisz-Giewartów

 

POZNAŃ

Zbiórka – 11:40 -McDonald’s ul. Głogowska 432, 60-995 Poznań

Odjazd godz.: 12:00

Opiekun transportu: Magdalena Prostek tel. 507-083-211

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazd

Przyjazd do ośrodka około 14:00 godz.

Trasa busa: Poznań-Giewartów

 

SZCZECIN

Zbiórka – 6:40 – Parking pod trasą zamkową przy Baszcie 7 Płaszczy, Szczecin

Odjazd godz.: 7:00

Opiekun transportu: będzie podany później

W Poznaniu dzieci przesiadają się do busa i jadą dalej do Giewartowa.

Opiekun transportu: Magdalena Prostek tel. 507-083-211

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazd

Przyjazd do ośrodka około 14:00 godz.

Trasa busa: Szczecin-Poznań

Trasa 2 busa: Poznań-Giewartów

KOMUNIKAT POWROTNY Z MRÓWEK Z TURNUSU 2

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TRANSPORTU ZAMIESZCZONYM W PIERWSZEJ ZAKŁADCE – KLIKNIJ

KOMUNIKAT POWROTNY Z MRÓWEK

Z TURNUSU 2 (05.07.2020 – 15.07.2020)

 

DZIEŃ POWROTU: 15.07.2020

 

Kierownik obozów : Łukasz Żabiński tel. 881-094-629

Adres: Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Sun Sport

 Mrówki – Kownaty 62-500 Wilczyn

Telefon alarmowy: 694-721-785

 

Wyjazd z ośrodka około 8:00 godz.

WARSZAWA

Zbiórka: Parking – Decathlon Okęcie Al. Krakowska 81, 02-180 Warszawa

Planowany przyjazd około godz.: 13:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Mrówki-Giewartów-Stryków-Warszawa

 

Wyjazd z ośrodka około 8:00 godz.

STRYKÓW

Zbiórka: Stacja Paliw ARTUS, ul. Sosnowiec 7,  95-010 Stryków

Planowany przyjazd około godz.: 11:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Mrówki-Giewartów-Stryków

 

Wyjazd z ośrodka około 8:00 godz.

KALISZ

Zbiórka: TESCO Parking ul. Majkowska 28, Kalisz (wjazd od ul. Złotej)

Planowany przyjazd około godz.: 11:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

W Giewartowie dzieci przesiadają się do autokaru i dalej jadą do Kalisza.

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Mrówki-Giewartów

Trasa autokaru: Giewartów-Kalisz

 

Wyjazd z ośrodka około 8:00 godz.

WROCŁAW

Zbiórka: Parking Auchan ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce – STANOWISKO NR 15, 16  (niedaleko parkingu Decathlon) Bielany Wrocławskie

Godz.: 13:30

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

W Giewartowie dzieci przesiadają się do autokaru i dalej jadą do Wrocławia.

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Mrówki-Giewartów

Trasa autokaru: Giewartów-Kalisz-Wrocław

  

Wyjazd z ośrodka około 8:00 godz.

KATOWICE

Zbiórka: Stacja Shell ul. Mikołowska (naprzeciwko Pałacu Młodzieży)

Planowany przyjazd około godz.: 17:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

W Giewartowie dzieci przesiadają się do autokaru i dalej jadą do Wrocławia.

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

We Wrocławiu dzieci przesiadają się do busa i dalej jadą do Katowic.

Opiekunem transportu będzie: Iwona Magdziarz tel. 798-879-452

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Trasa autokaru: Mrówki-Giewartów

Trasa autokaru: Giewartów-Kalisz-Wrocław

Trasa busa:: Wrocław-Katowice

 

Wyjazd z ośrodka około 8:00 godz.

POZNAŃ

Zbiórka: McDonald’s ul. Głogowska 432, 60-995 Poznań

Planowany przyjazd około godz.: 11:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

W Giewartowie dzieci przesiadają się do busa i dalej jadą do Poznania.

Opiekun transportu: Magdalena Prostek tel. 507-083-211

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazd

Trasa autokaru: Mrówki-Giewartów

Trasa busa: Giewartów-Poznań

KOMUNIKAT WYJAZDOWY DO MRÓWEK NA TURNUS 3

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TRANSPORTU ZAMIESZCZONYM W PIERWSZEJ ZAKŁADCE – KLIKNIJ

KOMUNIKAT WYJAZDOWY DO MRÓWEK

NA TURNUS 3 (15.07.2020 – 25.07.2020)

 

DZIEŃ WYJAZDU: 15.07.2020

 

Kierownik obozów : Adrianna Kopania tel. 881-094-629

Adres: Ośrodek Aktywnego Wypoczynku Sun Sport

 Mrówki – Kownaty 62-500 Wilczyn

Telefon alarmowy: 694-721-785

 

UWAGA!

– Uczestnicy powinni posiadać bagaż składający się z 1 dużej torby, której waga nie może przekraczać 20 kg, torby podręcznej do 5 kg.

– Prosimy przygotować dla dzieci na czas podróży suchy prowiant. Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja.

– Wszystkie środki transportu są wyposażone w klimatyzację.

 

WARSZAWA

Zbiórka – godz. 13:40 – Parking – Decathlon Okęcie Al. Krakowska 81, 02-180 Warszawa

Odjazd godz.: 14:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka  około 19:00 godz.

Trasa autokaru: Warszawa-Stryków-Giewartów-Mrówki

 

STRYKÓW

Zbiórka – 15:40 – Stacja Paliw ARTUS, ul. Sosnowiec 7, 95-010 Stryków

Odjazd godz.: 16:00

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka  około 19:00 godz.

Trasa autokaru: Stryków-Giewartów-Mrówki

 

WROCŁAW

Zbiórka – 14:10 – Parking Auchan ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce – STANOWISKO NR 15, 16  (niedaleko parkingu Decathlon)

Odjazd godz.: 14:30

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

W Giewartowie dzieci przesiadają się do autokaru i jadą dalej do Mrówek.

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka około 19:00 godz.

Trasa autokaru: Wrocław-Kalisz-Giewartów

Trasa autokaru: Giewartów-Mrówki

  

KALISZ

Zbiórka – 16:10 – TESCO Parking ul. Majkowska 28, Kalisz (wjazd od ul. Złotej)

Odjazd godz.: 16:30

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

W Giewartowie dzieci przesiadają się do autokaru i jadą dalej do Mrówek.

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka około 19:00 godz.

Trasa autokaru: Kalisz-Giewartów

Trasa autokaru: Giewartów-Mrówki

 

KATOWICE

Zbiórka – 10:10 godz – Stacja Shell ul. Mikołowska (naprzeciwko Pałacu Młodzieży)

Odjazd godz.: 10:30

Opiekun transportu: Iwona Magdziarz tel. 798-879-452

We Wrocławiu dzieci przesiadają się do autokaru i jadą dalej do Mrówek.

Opiekun transportu: Szkudlarek Paweł tel. 733-357-112

Opiekun transportu: Balcerzak Wiktoria tel. 507-971-652

Opiekun transportu: Tetyana Koretska tel. 796-685-678

W Giewartowie dzieci przesiadają się do autokaru i jadą dalej do Mrówek.

Opiekun transportu: Olendzki Kamil tel. 570-194-999

Opiekun transportu: Fenger Jakub tel. 723-574-213

Opiekun transportu: Bogusz Sylwek tel. 515-772-350

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazdu

Przyjazd do ośrodka około 19:00 godz.

Trasa busa: Katowice-Wrocław

Trasa autokaru: Wrocław-Kalisz-Giewartów

Trasa autokaru: Giewartów-Mrówki

 

POZNAŃ

Zbiórka – 11:40 -McDonald’s ul. Głogowska 432, 60-995 Poznań

Odjazd godz.: 12:00

Opiekun transportu: Magdalena Prostek tel. 507-083-211

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazd

Przyjazd do ośrodka około 15:00 godz.

Trasa busa: Poznań-Giewartów

 

SZCZECIN

Zbiórka – 6:40 – Parking pod trasą zamkową przy Baszcie 7 Płaszczy, Szczecin

Odjazd godz.: 7:00

Opiekun transportu: będzie podany później

W Poznaniu dzieci przesiadają się do busa i jadą dalej do Mrówek.

Opiekun transportu: Magdalena Prostek tel. 507-083-211

Uwaga: Telefony opiekunów są aktywne tylko w dzień wyjazd

Przyjazd do ośrodka około 15:00 godz.

Trasa busa: Szczecin-Poznań

Trasa 2 busa: Poznań-Giewartów-Mrówki

?

Śledź nas również na:

INSTAGRAMIE: sun_sport.pl

oraz

SNAPCHACIE: Sun Sport

KONTAKT

 

Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT
ul. Szlak Bursztynowy 11
62-800 Kalisz
tel. kom. +48 664-932-172; +48 664-178-883

Biuro czynne od poniedziałku do piątku 8.00-17.00
sobota dyżur 10.00-14.00

NEWSLETTER

ZAREZERWUJ !

FORMULARZ ONLINE

INFORMACJA TELEFONICZNA DOTYCZĄCA REZERWACJI:

62 502 45 40

LUB

664 932 172

X
I
Nie czekaj, zapisz się już teraz!
Bądź ze wszystkimi informacjami na bieżąco. Dowiaduj się jako pierwszy o najnowszych ofertach, promocjach i artykułach ! Już 10.000 klientów subskrybuje nasze wiadomości!
Twoje informacje nigdy nie zostaną użyte w innym celu.
Udało się, sprawdź maila :)
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDI0MzYuMjQzMjQ4OTg2OTU0OCEyZDE3Ljk0ODMyMjcxNTY4OTc2NiEzZDUyLjM2NjAwOTE1NTM4MjU1ITJtMyExZjAhMmYwITNmMCEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHg0NzA0YjdmZDA4Y2E0ZDcxJTNBMHgzOWFhYmFhOTgzNzlhYWU2ITJzTyVDNSU5QnJvZGVrK0FrdHl3bmVnbytXeXBvY3p5bmt1KyUyMk1pY2hhc2klQzMlQjN3a2ElMjIrU3VuK1Nwb3J0ITVlMCEzbTIhMXNwbCEyc3BsITR2MTUwOTc5MzM3NTAzMCIgd2lkdGg9IjYwMCIgaGVpZ2h0PSI0NTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDI0MjkuMzc3MTI0NzU0NDczMiEyZDE4LjExODExNjcxNTg1MDE3ITNkNTIuNDkwNDEyNjc5ODA4NjE0ITJtMyExZjAhMmYwITNmMCEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHg0NzA0YjFlOTIzYTVjYjg1JTNBMHgyMTI0NzAyMjdmYWYzYTUwITJzU3VuU3BvcnQrTXIlQzMlQjN3a2khNWUwITNtMiExc3BsITJzcGwhNHYxNTExMTc3MzgzNjU3IiB3aWR0aD0iNjAwIiBoZWlnaHQ9IjQ1MCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPg==
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDI4OTkuNDI0MDcyNTQwNTMxNiEyZDE1LjQ5MjE2NDUzMDM0MzczITNkNTIuMzMyMDU0MjA3MDcwMDY1ITJtMyExZjAhMmYwITNmMCEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHg0NzA2Njc3NDE5NDMwNjcxJTNBMHgxZTZiZjVkZDg1ZmI4MDFiITJzTyVDNSU5QnJvZGVrK1d5cG9jenlua293eSslMjJOb3d5K0R3b3JlayUyMiE1ZTAhM20yITFzcGwhMnNwbCE0djE1MTExNzc1NzAzNDIiIHdpZHRoPSI2MDAiIGhlaWdodD0iNDUwIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+