Drodzy rodzice sunsportowych obozowiczów sprawdźcie, czy o wszystkim pamiętaliście, czy wszystko już wiecie:

Regulamin wypoczynku i oświadczenie składane przez rodziców COVID

UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD WYTYCZNYCH GIS I MZ DLA WYPOCZYNKU BĘDZIEMY AKTUALIZOWAĆ TĘ ZAKŁADKĘ.

BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM SPORZĄDZONYM NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH GIS I MZ OBOWIĄZUJĄCY DO 01.06.2021 ROKU: TUTAJ

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE W DNIU ROZPOCZĘCIA TURNUSU ZOBOWIĄZANI SĄ PAŃSTWO ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA – OŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEKAZAĆ OPIEKUNOWI- WYCHOWAWCY W DNIU PIERWSZYM WYPOCZYNKU – WZÓR DO WYDRUKOWANIA TUTAJ 

Strefa rodzica
NIEUSTANNIE 🙂 JUŻ OD PIERWSZEGO E-MAILA WYSYŁANEGO DO PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO STREFY RODZICA znajdą tam Państwo wiele cennych informacji m.in. nt. ODWIEDZIN DZIECI PODCZAS OBOZU (prosimy się z nimi zapoznać, ponieważ w tej kwestii obowiązują ścisłe reguły), KIESZONKOWEGO, KADRY itd.
TRANSPORT WŁASNY Giewartów/Mrówki

w tym miejscu na  3-5 dni przed rozpoczęciem turnusu pojawi się komunikat dla rodziców przywożących dzieci transportem własnym 

WAŻNE - REGULAMIN TRANSPORTU organizowanego przez biuro - Mrówki/Giewartów

 

UWAGA!  W zależności od nowych wytycznych GIS i MZ dla wypoczynku będziemy aktualizować tę zakładkę.

TRANSPORTY ZORGANIZOWANE – PROCEDURY COVID-19 – SEZON LETNI 2021

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Drodzy rodzice!

W sezonie letnim 2021, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną, zarówno uczestnikom, Państwu, jak i kadrze przedstawiamy standardy transportów zorganizowanych przez biuro Sun Sport 2021.

 

Wszystkie procedury związane z organizacją zbiórek transportowych znajdą Państwo w tym dokumencie. Przypominamy o konieczności zastosowania się do niniejszych wytycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa ustanowionych przez Organizatora, jak i do zapoznania się z REGULAMINEM WYPOCZYNKU dla uczestników oraz ich rodziców, który dostępny jest na stronie internetowej Sun Sport.

 

Wszelkie informacje dotyczące miejsca zbiórki, daty i godziny wyjazdu i przyjazdu oraz danych kontaktowych do opiekunów transportu i kierownika obozu, znajdą Państwo w zakładce poniżej (na końcu strony), które publikowane są na 3-5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ PODCZAS TRANSPORTU ZORGANIZOWANEGO

 

INFORMACJA OGÓLNE

 1. Rodziców, opiekunów prawnych obozowiczów prosimy o punktualne stawienie się na miejsce zbiórki transportowej, zgodnie z wcześniej wydanym komunikatem transportowym. UWAGA! Na uczestników naszych imprez na zbiórkach czekamy do 15 minut.
 2. Każda obecna osoba podczas zbiórki transportowej musi stosować zasadę dystansu społecznego.
 3. Prosimy, aby dziecku-uczestnikowi wyjazdu towarzyszył jeden rodzic/opiekun prawny.
 4. Podczas podróży uczestnicy mają obowiązek mieć założone maseczki.
 5. WAŻNE! Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej liczby maseczek na cały pobyt – około 10-20 w zależności od tego czy są to maseczki jednorazowe czy wielorazowego użytku (dzieci je gubią, zrywają się gumki itp.). Maseczki używane są przede wszystkim na moment wejścia do stołówki, po zajęciu miejsc można je ściągnąć, mogą być też użytkowane podczas np. transportu do przychodni lub w sytuacji, w której musimy znaleźć się dużą grupą osób w pomieszczeniu zamkniętym bez możliwości zachowania dystansu. Podczas zajęć w grupie oraz w miejscu zakwaterowania dzieci nie muszą nosić maseczek.

WEJŚCIE DO AUTOKARU

Prosimy o wykonywanie wszelkich poleceń wydawanych przez kierowników i opiekunów transportów. W celu usprawnienia transportu i zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa bardzo prosimy o wcześniejsze opisanie: walizek, leków, kieszonkowego oraz przygotowanie oświadczeń na temat zdrowia. Przypominamy o podaniu leków na chorobę lokomocyjną.

 

Dziękujemy za dostosowanie się do przekazywanych informacji.

 1. Transport dzieci odbywa się na podstawie umowy łączącej nas ze sprawdzonym przewoźnikiem, z którym współpracujemy od wielu lat. Autokary/busy posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa badania i dokumentację. Przed każdą podróżą są dezynfekowane.
 2. Przed dopełnieniem wszelkich formalności, rodzic/opiekun prawny i uczestnik mają obowiązek zdezynfekować dłonie.
 3. Przed wejściem do autokaru, należy stawić się w punkcie zbiórek. Prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
 4. Kolejność wsiadania do autokaru odbywa się z podziałem na ośrodki. Jako pierwsi wsiadają uczestnicy jadący do Mrówek.
 5. UWAGA! Do opiekuna transportu może podejść jeden rodzic/opiekun prawny z dzieckiem wyjeżdżającym na obóz.
 6. Dziecko w czasie transportu powinno posiadać:
 • suchy prowiant przygotowany przez rodzica/opiekuna prawnego (pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja w ośrodku)
 • wodę do picia
 • telefon komórkowy (po dotarciu na miejsce dziecko kontaktuję się z rodzicem/opiekunem prawnym, po czym zdaje telefon i ładowarkę wychowawcy do depozytu. W razie potrzeby rodzic/ opiekun prawny może skontaktować się z biurem Sun Sport pod numerem 694-721-785 lub z wychowawcą).

Prosimy o naładowanie telefonu komórkowego dziecka!

 1. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe posiadanie maskotek, poduszek, zagłówków.
 2. Przed wejściem do autokaru następuje:
 • Sprawdzenie listy transportowej
 • Odebranie oświadczenia na temat zdrowia uczestnika
 • Przekazanie podpisanej walizki (imię, nazwisko, nazwa ośrodka)
 • Przekazanie leków (leki przyjmujemy jedynie w przypadku posiadania zlecenia lekarskiego. Wymaga się, aby leki były zapakowane w szczelną torebkę oraz wyraźnie opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika)
 • Przekazanie kieszonkowego (prosimy o przekazanie kieszonkowego w podpisanej kopercie)
 • W przypadku odbioru dziecka z obozu przez osobę inna niż rodzic/ opiekun prawny należy dostarczyć upoważnienie opiekunowi transportu.

Po zakończeniu wszelkich formalności, uczestnik zostaje wprowadzony do autokaru przez opiekuna transportu  (obostrzenia sanitarne wynikające z COVID-19 nie pozwalają  rodzicom/opiekunom prawnym na wejście do autokaru).

 

 1. Za poprawne spakowanie walizek w autokarze odpowiada kierowca (ma on obowiązek zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa COVID-19).
 2. Prosimy o opuszczenie miejsca zbiórki z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Jako Organizator dołożymy wszelkich starań, aby podróż minęła bezpiecznie, w przyjaznej atmosferze. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie na teren ośrodka. Równocześnie zarówno kierownik transportu jak i opiekun mają za zadanie obserwować samopoczucie i potrzeby dzieci, tak aby podróż przebiegła w jak najbardziej komfortowych warunkach. Postój w czasie transportu ze względów bezpieczeństwa zostanie ograniczony do minimum (w czasie postoju nie jest możliwe dokonywanie zakupów).

PODRÓŻ

 1. Transport odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym środków ochrony osobistej (maseczka ochronna, dezynfekcja dłoni po postoju).
 2. Po zajęciu miejsc i zamknięciu autokaru zostanie przedstawiony Regulamin podróży.
 3. WAŻNE! Bardzo prosimy o to, aby poinformować dzieci o zakazie częstowania innych współpasażerów jedzeniem, jak również przekazywania sobie rzeczy osobistych (telefony komórkowe, książki itp.)
 4. W sytuacji opóźnienia transportu z jakiejkolwiek przyczyny, opiekun transportu ma obowiązek poprosić dzieci o przekazanie tej informacji rodzicowi. W sytuacji, gdy dziecko nie posiada własnego telefonu komórkowego, ten obowiązek spoczywa na opiekunie transportu.
 5. W czasie postoju wyjście z autokaru odbywa się w sposób zorganizowany, pod ścisłym nadzorem opiekuna transportu. Dzieci wychodzące z autokaru są pod opieką opiekuna transportu. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa w czasie postoju autokar jest zamknięty.

DOJAZD NA TEREN OŚRODKA – WYJŚCIE Z AUTOKARU

 1. Na terenie ośrodka autokar zatrzymuje się w ściśle określonym miejscu.
 2. Po dotarciu na miejscu, dzieci kontaktują się z rodzicem/ opiekunem w celu potwierdzenia przybycia.
 3. Dzieci pozostają na swoich miejscach, do czasu, aż opiekun transportu nie poprosi ich do wyjścia.
 4. Opiekun transportu wypuszcza dzieci pojedynczo, po tym jak kierowca transportu wypakuje wszystkie bagaże.
 5. Po wyjściu z autokaru dzieci znajdują się w wyznaczonym miejscu ze swoimi walizkami i oczekują na zakwaterowanie. Zgodnie z zasadami przyjęć wchodzą na teren ośrodka.
 6. Po opuszczeniu autokaru przez dzieci kierownik/ opiekun transportu ma obowiązek dokładnego sprawdzenia autokaru pod kątem zostawionych rzeczy przez uczestników.

 

ZMIANY TRANSPORTU, UPOWAŻNIENIE NIE DO OBIORU DZIECKA

Jeżeli chcielibyście Państwo:

 

 1. Odebrać dziecko przed dniem zakończenia obozu prosimy o kontakt z kierownikiem (telefon będzie opublikowany w zakładce KOMUNIKATY DLA RODZICÓW) i ustalenie szczegółów.
 2. Zmienić decyzję dotyczącą transportu – konieczny jest kontakt z biurem. Wszelkie zmiany w umowie mogą mieć wyłącznie formę pisemną i muszą zostać potwierdzone wystawieniem aneksu. Zmian dotyczących transportu zorganizowanego dokonywać można najpóźniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu – wówczas jest jeszcze możliwy zwrot kosztów transportu. Odwołanie przez Państwa transportu organizowanego przez biuro i ujętego w podpisanej umowie na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów tego transportu przez Państwa. Ze wszystkich Państwa próśb wywiązujemy się z nich w miarę możliwości.

W przypadku, gdy dziecko ma zostać odebrane przez ciocię, wujka, przyjaciółkę lub znajomego prosimy o przygotowanie pisemnego upoważnienia –  tutaj można pobrać wzór.

PRZEJDŹ DO KOMUNIKATÓW

Kontakt - kierownik, wychowawca, pielęgniarka

w tym miejscu na 3-5 dni przedrozpoczęciem turnusu opublikujemy imiona i nazwiska oraz numery kontaktowe kierownika oraz pielęgniarki

Zasady korzystania z telefonów przez dzieci
Szanowni Państwo, 

już w sezonie letnim 2016 wprowadziliśmy zmiany w zasadach korzystania z telefonów komórkowych oraz innych gadżetów elektronicznych. Sprawdziły się one świetnie. Uczestnicy naszych obozów zbudowali relacje koleżeńskie, nawiązali kontakt z rówieśnikami i dostrzegli, że w realnym świecie człowiek jest bardzo interesujący i wartościowy. Ci z Państwa, którym zależało na dodatkowym kontakcie z dzieckiem mieli możliwość ustalenia z kierownikiem obozu kontaktu indywidualnego. W tym roku oczywiście także będzie taka możliwość.  

Program obozów jest bardzo bogaty i wypełnia każdy dzień turnusu. Chcemy, aby telefon służył wyłącznie kontaktowi z rodzicem.  

 

Prosimy o rozmowę z dziećmi i przedstawienie poniższych zasad korzystania z telefonów i innych gadżetów elektronicznych: 

 

KONTAKT PIERWSZY: dzieci, które będą korzystały z transportu organizowanego przez nasze biuro wykonają do Państwa telefon zaraz po przyjeździe do ośrodka. W tym dniu wychowawca zbierze telefony po obiadokolacji. 

 

KONTAKT DRUGI: dzień 2. obozu w:

 

GIEWARTOWIE: w godzinach 15.00 – 15.45

MRÓWKACH: w godzinach 13.30 – 14.30

 

KONTAKT TRZECI: dzień 3. obozu w:

 

GIEWARTOWIE: w godzinach 15.00 – 15.45

MRÓWKACH: w godzinach 13.30 – 14.30

 

 

KONTAKT CZWARTY: dzień przed zakończeniem turnusu w:

 

GIEWARTOWIE: w godzinach 15.00 – 15.45

MRÓWKACH: w godzinach 13.30 – 14.30

 

 

WAŻNE: Jeżeli z jakiegoś powodu uznają Państwo, że konieczny jest częstszy kontakt, możliwe jest ustalenie indywidualnych zasad kontaktu z dzieckiem. Wówczas prosimy o ustalenie dni i godzin w bezpośredniej rozmowie z kierownikiem obozu (nr publikujemy przed rozpoczęciem turnusu w zakładce KOMUNIKATY DLA RODZICÓW). Taki indywidualnie ustalony kontakt odbywać się będzie za pośrednictwem telefonu wychowawcy. Dziecko będzie mogło rozmawiać tak długo, jak będzie tego potrzebowało i w sytuacji, w której nikt (także wychowawca) nie będzie mu przeszkadzał. 

 

W DNIU ROZPOCZĘCIA TURNUSU WIECZOREM LUB NAJPÓŹNIEJ NASTĘPNEGO DNIA DO GODZINY 9.00 otrzymają Państwo sms od wychowawcy, który w ten sposób przekaże Państwu swój numer kontaktowy. Sms zostanie wysłany na numer podany przez Państwa w formularzu rezerwacyjnym.

 

RODZICE, KTÓRZY PRZYWIOZĄ SWOJE DZIECKO OSOBIŚCIE DO OŚRODKA będą mogli spisać numer telefonu wychowawcy z tablicy informacyjnej.

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z KIEROWNIKIEM, WYCHOWAWCAMI, PIELĘGNIARKĄ każdego dnia między 15.00 – 15.45. Prosimy również do korzystanie z wiadomości sms, jeżeli będzie taka potrzeba. Numery telefonów zostaną opublikowane na naszej stronie w zakładce KOMUNIKATY DLA RODZICÓW przed rozpoczęciem turnusu.  

 

Zdanie oraz odbiór telefonu, tabletu (oraz innych gadżetów elektronicznych: GoPro, aparatów fotograficznych, PSP i inne) dzieci/młodzież potwierdzać będą podpisem, przy czym gadżety elektroniczne (GoPro, aparaty fotograficzne, PSP i inne) wydane zostaną w ostatnim dniu obozu. Telefony wraz z ładowarkami oraz inne gadżety elektroniczne przechowywane będą w zamkniętej szafie. Ewentualne użytkowanie wymienionych gadżetów (GoPro, aparatów fotograficznych, PSP i innych) prosimy ustalać w indywidualnej rozmowie z kierownikiem obozu. Prosimy, aby dzieci nie zabierały wartościowych przedmiotów, w tym także drogich aparatów telefonicznych. MP3 oraz MP4 mogą być używane przez dzieci, ale przy Państwa aprobacie. Sprzęt do odtwarzania muzyki nie może być jednak używany i zabierany na zajęcia programowe. 

 

ZDJĘCIA – pamiętajcie Państwo, że na każdym turnusie wykonujemy kilka tysięcy zdjęć. W trakcie trwania obozu krótkie relacje fotograficzne można oglądać na naszym Facebook’u, a po zakończeniu sezonu letniego można zarejestrować się w naszym Fotobanku http://www.foto.sun-sport.pl/ i uzyskać kod dostępu do wszystkich zdjęć wykonanych podczas turnusu. 

Wspólne zakwaterowanie

Jeśli zależało Państwu na wspólnym zakwaterowaniu dzieci należało ten fakt (zgodnie z umową) zgłosić wyłącznie drogą e-mailową na adres giewartow@sun-sport.pl (obozy w Giewartowie) lub mrowki@sun-sport.pl (obozy w Mrówkach).

Każdy taki e-mail musi zostać potwierdzony mailowo przez pracownika biura w Kaliszu. Wówczas będą Państwo mieć pewność, że dzieci zamieszkają razem. Zmiany w ośrodku na miejscu mogą okazać się niemożliwe.

 

Szczegóły tutaj

Opieka medyczna, leki

Na naszych obozach pierwszej pomocy udziela pielęgniarka, w innych sytuacjach korzystamy z usług najbliższego ośrodka zdrowia/szpitala.

Leki możemy przyjąć od Państwa wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego znajdującego się w karcie (przy transporcie własnym prosimy opisane leki przekazać pielęgniarce, w przypadku transportu zorganizowanego opiekunowi transportu) UWAGA! Jeżeli w karcie kwalifikacyjnej nie ma zlecenia lekarskiego dot. podawania dziecku leku nie możemy przyjąć od Państwa żadnych leków (dot. to także suplementów diety, witamin itp.).

Apteczka – posiadamy dobrze zaopatrzoną apteczkę, prosimy więc nie wyposażać dziecka w leki.

ABC sunsportowego podróżnika

ABC SUNSPORTOWEGO PODRÓŻNIKA, czyli o czym nie zapomnieć pakując dziecko. Proszę zwrócić uwagę, że na niektórych obozach prosimy o zabranie rzeczy, które nie są standardowym wyposażeniem każdego obozowicza! PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O KREMACH Z WYSOKIMI FILTRAMI, ORAZ SILNYCH ŚRODKACH PRZECIW KLESZCZOM I KOMAROM. Kliknij, przeniesiemy Cię do ABC sunsportowego podróżnika

 

Drodzy Rodzice, w naszych ośrodkach dzieci mają stały dostęp do pitnej wody filtrowanej. Dla wygody proponujemy, aby zabrały ze sobą bidony (prosimy je podpisać), które będą mogły wykorzystywać podczas pobytu i zabierać ze sobą wodę na zajęcia.

Odbiór dziecka przez osobę upoważnioną

W przypadku, gdy dziecko po zakończeniu obozu ma zostać odebrane przez ciocię, wujka, przyjaciółkę lub znajomego prosimy o przygotowanie pisemnego upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru. Dokument powinien zostać przesłany do biura w Kaliszu (Giewartów: giewartow@sun-sport.pl; Mrówki: mrowki@sun-sport.pl), oryginałem powinna się legitymować osoba odbierająca dziecko. Nie przyjmujemy upoważnień telefonicznie!

Wzór upoważnienia

Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty

w tym miejscu na kilka-kilkanaście dni przed rozpoczęciem turnusu będziemy zamieszczac skany potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty

 

Własne jedzenie

ZE WZGLĘDU NA WYTYCZNE SANEPID’u PROSIMY, ABY DZIECI NIE PRZYWOZIŁY ZE SOBĄ W JEDZENIA Dzieci otrzymują 3 posiłki dziennie oraz podwieczorek. W każdej chwili mogą otrzymać wodę lub wodę z sokiem. Na terenie ośrodków znajdują się sklepiki, w których można dokonać drobnych zakupów. Produkty w nich sprzedawane są świeże i zawsze odpowiednio przechowywane. Na terenie ośrodka nie mogą znaleźć się chipsy, słodkie napoje gazowane, czekolady, ciastka i cukierki czekoladowe.

Facebook, Instagram

Facebook – kliknij

Instagram – kliknij

Zapraszamy Państwa do śledzenia krótkich relacji fotograficznych z naszych obozów zamieszczanych na tablicach Fb i Instagrama.

KOMUNIKATY TRANSPORTOWE

KOMUNIKAT WYJAZDOWY DO GIEWARTOWA

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TRANSPORTU ZAMIESZCZONYM W PIERWSZEJ ZAKŁADCE – KLIKNIJ

 

W tym miejscu na 3-5 dni przed wyjazdem zamieszczać będziemy komunikaty transportowe o czym poinformujemy Państwa w wiadomości sms.

Gdyby zależało Państwu na wcześniejszej, orientacyjnej informacji dot. miejsca i godziny zbiórki prosimy o telefon do biura.

KOMUNIKAT WYJAZDOWY DO MRÓWEK

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM TRANSPORTU ZAMIESZCZONYM W PIERWSZEJ ZAKŁADCE – KLIKNIJ

W tym miejscu na 3-5 dni przed wyjazdem zamieszczać będziemy komunikaty transportowe o czym poinformujemy Państwa w wiadomości sms.

Gdyby zależało Państwu na wcześniejszej, orientacyjnej informacji dot. miejsca i godziny zbiórki prosimy o telefon do biura.

ZAREZERWUJ PÓŁKOLONIE
KONTAKT

 

Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT
ul. Szlak Bursztynowy 11
62-800 Kalisz
tel. kom. +48 602 119 000 ;+48 664-932-172; +48 664-178-883

Biuro czynne od poniedziałku do piątku 8.00-17.00
sobota dyżur 10.00-14.00 (od soboty 8 maja)

NEWSLETTER

ZAREZERWUJ !

FORMULARZ ONLINE

INFORMACJA TELEFONICZNA DOTYCZĄCA REZERWACJI:

62 502 45 40

LUB

664 932 172

X
I
Nie czekaj, zapisz się już teraz!
Bądź ze wszystkimi informacjami na bieżąco. Dowiaduj się jako pierwszy o najnowszych ofertach, promocjach i artykułach ! Już 10.000 klientów subskrybuje nasze wiadomości!
Twoje informacje nigdy nie zostaną użyte w innym celu.
Udało się, sprawdź maila :)
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDI0MzYuMjQzMjQ4OTg2OTU0OCEyZDE3Ljk0ODMyMjcxNTY4OTc2NiEzZDUyLjM2NjAwOTE1NTM4MjU1ITJtMyExZjAhMmYwITNmMCEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHg0NzA0YjdmZDA4Y2E0ZDcxJTNBMHgzOWFhYmFhOTgzNzlhYWU2ITJzTyVDNSU5QnJvZGVrK0FrdHl3bmVnbytXeXBvY3p5bmt1KyUyMk1pY2hhc2klQzMlQjN3a2ElMjIrU3VuK1Nwb3J0ITVlMCEzbTIhMXNwbCEyc3BsITR2MTUwOTc5MzM3NTAzMCIgd2lkdGg9IjYwMCIgaGVpZ2h0PSI0NTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOjAiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDI0MjkuMzc3MTI0NzU0NDczMiEyZDE4LjExODExNjcxNTg1MDE3ITNkNTIuNDkwNDEyNjc5ODA4NjE0ITJtMyExZjAhMmYwITNmMCEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHg0NzA0YjFlOTIzYTVjYjg1JTNBMHgyMTI0NzAyMjdmYWYzYTUwITJzU3VuU3BvcnQrTXIlQzMlQjN3a2khNWUwITNtMiExc3BsITJzcGwhNHYxNTExMTc3MzgzNjU3IiB3aWR0aD0iNjAwIiBoZWlnaHQ9IjQ1MCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPg==
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDI4OTkuNDI0MDcyNTQwNTMxNiEyZDE1LjQ5MjE2NDUzMDM0MzczITNkNTIuMzMyMDU0MjA3MDcwMDY1ITJtMyExZjAhMmYwITNmMCEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHg0NzA2Njc3NDE5NDMwNjcxJTNBMHgxZTZiZjVkZDg1ZmI4MDFiITJzTyVDNSU5QnJvZGVrK1d5cG9jenlua293eSslMjJOb3d5K0R3b3JlayUyMiE1ZTAhM20yITFzcGwhMnNwbCE0djE1MTExNzc1NzAzNDIiIHdpZHRoPSI2MDAiIGhlaWdodD0iNDUwIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjowIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
PHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGNlbnRlcjsiPjxpZnJhbWUgc3JjPSJodHRwczovL2xhbmRpbmcubWFpbGVybGl0ZS5jb20vd2ViZm9ybXMvbGFuZGluZy9oMnQ0dTAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6IG5vbmU7IHdpZHRoOiAzNTBweDsgaGVpZ2h0OiA3MzhweDsiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4=
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xNCExbTghMW0zITFkOTg3OS43Mzg3Mzk3MjIwMTQhMmQxOC4wOTc5NDcyITNkNTEuNzUyNTE3OSEzbTIhMWkxMDI0ITJpNzY4ITRmMTMuMSEzbTMhMW0yITFzMHgwJTNBMHgxZmUzMWYzNjVhYzc1NzU5ITJzU3VuJTIwU3BvcnQlMjBPcmdhbml6YXRvciUyMEFrdHl3bmVnbyUyMFd5cG9jenlua3UhNWUwITNtMiExc2VuITJzcGwhNHYxNjE2MDYyMTQ1ODY3ITVtMiExc2VuITJzcGwiIHdpZHRoPSI2MDAiIGhlaWdodD0iNDUwIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOjA7IiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiIgbG9hZGluZz0ibGF6eSI+PC9pZnJhbWU+