KADRA Z PASJĄ!

 

Chcesz pracować z ciekawymi ludźmi i zdobywać doświadczenia? Szukasz nowych wyzwań? Pragniesz podzielić się swoimi zainteresowaniami? POSZUKUJEMY OSÓB Z PASJĄ, LUDZI KREATYWNYCH, OTWARTYCH, ODPOWIEDZIALNYCH, LOJALNYCH. Jeśli chcesz dołączyć do wyjątkowego zespołu Kadry Sun Sport, wypełnij kwestionariusz z odpowiedniej zakładki poniżej. Do zobaczenia!

DLACZEGO MY ?

 • Posiadamy doświadczenie w branży turystycznej już od 2003 roku
 • Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, komfort i bezpieczeństwo pracy naszych instruktorów
 • Dajemy możliwość długotrwałej i stałej współpracy (obozy letnie, obozy zimowe, zielone szkoły i imprezy integracyjne)
 • Stawiamy na bezpieczeństwo i profesjonalizm
 • Pracujemy na autorskich standardach pracy
 • Posiadamy bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Posiadamy wysokiej klasy sprzęt z wszelkimi atestami

Z NAMI ZYSKUJESZ:

 • Pracę na jasno określonych zasadach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, które wzrasta wraz z Twoim doświadczeniem
 • Możliwość odbycia praktyk studenckich i stażu
 • Udział w zgrupowaniach instruktorskich, szkoleniach i warsztatach
 • Na czas zlecenia gwarantujemy zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną
 • Zapewniamy służbowy strój (koszulki, plastrony, kurtki zimą)
 • Możliwość rozwijania umiejętności pracy z dziećmi
 • Wsparcie doświadczonej kadry
 • Możliwość poznania ciekawych ludzi o przeróżnych pasjach i zdolnościach

NASZE OŚRODKI

Firma Sun Sport posiada dwa piękne ośrodki znajdujące się w miejscowościach GIEWARTÓW i MRÓWKI przy malowniczych jeziorach Powidzkim i Wilczyńskim.

blank
Instruktor
PODEJMIEMY WSPÓŁPRACĘ Z INSTRUKTORAMI następujących dyscyplin:

 

 • zajęć linowych
 • paintball’a
 • zajęć ASG
 • zajęć quad’owych

Warunki konieczne do podjęcia współpracy:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • doświadczenie i wiedza w zakresie danej dyscypliny ( w przypadku zajęć quad’owych prawo jazdy kat. B)
 • mile widziane zaświadczenia ukończenia kursów instruktorskich
 • aktualne badania sanepidowskie
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności

Kliknij i wypełnij kwestionariusz

Wychowawca
Warunki konieczne do podjęcia współpracy:

 

 

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • Ksero legitymacji studenckiej (w przypadku jeśli jesteś studentem/tką)
 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wychowawców lub kierowników wypoczynku (oryginał zabrany na obóz)
 • aktualne badania sanepidowskie wraz z wpisem do książeczki sanepidowskiej (oryginał zabrany na obóz)
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności (oryginał zabrany na obóz)

Podczas naszych obozów wychowawcami mogą być:

 • nauczyciele
 • studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia
 • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych , po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia
 • aktywni instruktorzy harcerstwa od stopnia przewodnika włącznie
 • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK
 • trenerzy i instruktorzy sportowi spełniający następujące warunki: (ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie)

Kliknij i wypełnij kwestionariusz

Pomocnik instruktora
 

W 2021 roku będziemy realizować 7. edycję programu POMOCNIK INSTRUKTORA. Z radością obserwujemy jak wielkim powodzeniem się cieszy. Jest to program, którego ideą jest zapoznanie młodzieży z pracą wychowawców i instruktorów, pogłębienie wiedzy z tego zakresu, pokazanie sytuacji trudnych i stresujących, ale także chwil sukcesów i radości.

Nasz program może być pierwszym etapem zdobywania doświadczenia i umiejętności, które po ukończeniu 18 lat mogą okazać się niezbędne, aby podjąć pracę na stanowisku instruktora lub wychowawcy.

Do zadań pomocnika instruktora należy: budzenie dzieci, pomoc w przygotowaniu do zbiórki, czytanie bajek, czesanie włosów, robienie zdjęć, kręcenie filmów. Ponadto pomocnicy pod opieką instruktora/wychowawcy biorą udział w animacjach dla dzieci oraz wszystkich zajęciach realizowanych podczas obozu.

Uczestnicy projektu pozostają pod opieką Kierownika naszych imprez oraz instruktorów i wychowawców.

 

W programie mogą wziąć udział osoby, które:

 • lubią i chcą pracować z dziećmi
 • ukończyły lat 16, a nie skończyły lat 18
 • są sprawne fizycznie

 

Warunki udziału w projekcie:

 • spełnianie ww. wymogów
 • podpisanie umowy przez rodziców/opiekunów prawnych obejmującej maksymalnie jeden turnus (w wyjątkowych przypadkach 2 turnusy)
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • ukończenie szkolenia bhp przeprowadzanego na miejscu w ośrodku

Kliknij i wypełnij kwestionariusz

Pomocnik instruktora

REKRUTACJA NA SEZON 2022 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

 

W 2023 roku będziemy realizować 9. edycję programu POMOCNIK INSTRUKTORA. Z radością obserwujemy jak wielkim powodzeniem się cieszy. Jest to program, którego ideą jest zapoznanie młodzieży z pracą wychowawców i instruktorów, pogłębienie wiedzy z tego zakresu, pokazanie sytuacji trudnych i stresujących, ale także chwil sukcesów i radości.

Nasz program może być pierwszym etapem zdobywania doświadczenia i umiejętności, które po ukończeniu 18 lat mogą okazać się niezbędne, aby podjąć pracę na stanowisku instruktora lub wychowawcy.

Do zadań pomocnika instruktora należy: budzenie dzieci, pomoc w przygotowaniu do zbiórki, czytanie bajek, czesanie włosów, robienie zdjęć, kręcenie filmów. Ponadto pomocnicy pod opieką instruktora/wychowawcy biorą udział w animacjach dla dzieci oraz wszystkich zajęciach realizowanych podczas obozu.

Uczestnicy projektu pozostają pod opieką Kierownika naszych imprez oraz instruktorów i wychowawców.

 

W programie mogą wziąć udział osoby, które:

 • lubią i chcą pracować z dziećmi
 • ukończyły lat 16, a nie skończyły lat 18
 • są sprawne fizycznie

 

Warunki udziału w projekcie:

 • spełnianie ww. wymogów
 • podpisanie umowy przez rodziców/opiekunów prawnych obejmującej maksymalnie jeden turnus (w wyjątkowych przypadkach 2 turnusy)
 • przedstawienie orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • ukończenie szkolenia bhp przeprowadzanego na miejscu w ośrodku
Ratownik
Art.2 ust.5 Ustawy o bezpieczeństwie posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu; WARUNKI DO SPEŁNIENIA:

 

 

 

 

 1. OSOBA POSIADAJĄCA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA I TECHNIK PŁYWACKICH
 2. INN KWALIFIKACJE PRZYDATNE W RATOWNICTWIE WODNYM
 3. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART.13 UST.1 Ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 13- KPP
 4. CZYNNY W CZŁONKOWSKIE Z WAŻNĄ LEGITYMACJĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO CZŁONKOWSKA, Z WAŻNYM ZAŚWIADCZENIEM OPŁACONYCH SKŁADEK

Do 2012 roku ważne są legitymacje Po 2012 ważne są zaświadczenia Ratownikiem może być osoba:

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
 • posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej „kursem”, i uzyskaniu tytułu ratownika;
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik Wodny Pływalni, Śródlądowy, Morski
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wg wzoru MSW
 • Starszy Ratownik WOPR
 • Starszy Ratownik Wodny
 • której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności
 • optymistyczne usposobienie i zaangażowanie do pracy z dziećmi

Kliknij i wypełnij kwestionariusz

Pielęgniarka
Warunki konieczne do podjęcia współpracy:

 

 

 • prawo do wykonywania zawodu
 • aktualne badania sanepidowskie
 • optymistyczne usposobienie i zaangażowanie do pracy z dziećmi
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności

Kliknij i wypełnij kwestionariusz

Ekipa techniczna i gastronomiczna
Podejmiemy współpracę z kucharzem, pomocną kuchenną (uwaga! żywienie zbiorowe), kelnerami oraz pracownikami socjalnymi. Warunki konieczne do podjęcia współpracy:

 

 • w przypadku kucharza konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku
 • w przypadku pomocy kuchennej ukończone lat 18
 • w przypadku kelnerów ukończone 16 lat
 • w przypadku pracowników socjalnych ukończone lat 26 (konserwator, hudraulik, budowlaniec itp.)
 • aktualne badania sanepidowskie
 • mile widzine doświadczenie, szczególnie w przypadku stanowiska kucharza
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności

Kliknij i wypełnij kwestionariusz

ZWIŃ WSZYSTKO
KONTAKT

 

Organizator Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT
ul. Szlak Bursztynowy 11,
62-800 Kalisz

tel. kom. +48 602-119-000;

+48 664-932-172;

+48 664-178-883; 

tel://+48 664-720-861 +48 664-178-884; 

 

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku 8.00-17.00

 

NEWSLETTER

X
I