PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

PRACUJEMY 9.00-17.00 od pn. do pt. | tel. 602-119-000

Drogi Użytkowniku,

 

niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których to ja – Jolanta Walas – Zdunek prowadzącą działalność pod firmą ORGANIZATOR AKTYWNEGO WYPOCZYNKU SUN SPORT JOLANTA WALAS – ZDUNEK ze stałym miejscem wykonywania działalności w Kaliszu (62-800) przy ul. Szlak Bursztynowy 11, NIP: 618-164-29-51 pełnię funkcję administratora lub podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679 lub RODO) przechowując dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu SUN-SPORT.PL (dalej także jako Serwis lub Strona). Dla Twojej wygody w niniejszym dokumencie zawarliśmy, także:

 

 1. informacje o wykorzystywanych w naszym Serwisie plikach cookies, które zasadniczo nie pozwalają na gromadzenie danych osobowych,
 2. ogólne informacje o gromadzeniu danych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

 

Jako podmiot gromadzący dane osób fizycznych za pośrednictwem internetowych formularzy oraz innych dokumentów udostępnianych w naszym Serwisie odczuwamy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich powierzanych nam przez Ciebie informacji.

 

Z uwagi na treść przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzenia 2016/679, niniejszym dokumentem wraz z pozostałymi klauzulami informacyjnymi udostępnianymi przez nas w Serwisie, chcemy Cię poinformować o podstawach prawnych oraz celach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane za pośrednictwem naszej Strony.

 

Informacje o naszych użytkownikach, w postaci ich danych identyfikacyjnych czy kontaktowych gromadzimy korzystając jedynie z udostępnianych na Stronie formularzy. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celach:

 

 1. prowadzenia wzajemnych rozliczeń z tytułu korzystania przez użytkowników z usług świadczonych w Serwisie;
 2. umożliwienia Tobie pełnego korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu rezerwacyjnego SUN-SPORT.PL;
 3. marketingu bezpośredniego oferowanych przez nas produktów i usług jak również informowania o najważniejszych wydarzeniach związanych z zakupionymi przez Ciebie produktami lub usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Pozyskując dane osobowe każdorazowo informujemy Cię o celach, dla których je gromadzimy, okresach ich przechowywania, prawach przysługujących w związku z takim przetwarzaniem, a także wszelkich innych kwestiach o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Informacje te są łatwo dostępne przy każdym z formularzy w którym prosimy Cię o podanie swoich danych. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi, gdyż tam łatwo odnajdziesz odpowiedzi na wiele często pojawiających się pytań.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych za pośrednictwem Serwisu możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: sun-sport@sun-sport.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 602 119 000.

 

Osoby korzystające z naszego Serwisu zachowują kontrolę nad danymi, które nam przekazują. Będąc za nie odpowiedzialnymi, ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do przepisów Rozporządzenia 2016/679, w szczególności zasad z art. 5 RODO oraz przepisów pozostałych aktów prawnych regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych, a także innych informacji chronionych prawem.

 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a my jako administrator zachowujemy kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyliśmy przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

 

Jednocześnie, zawsze mamy na uwadze, iż osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, a my będąc administratorem tych danych odpowiadamy za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ponadto, zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej Strony przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są przez nas wykorzystywane w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

 

Przekazane przez Ciebie dane w postaci rejestrowanego adresu IP zostaną powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe, jedynie w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia tych usług.

 

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego (np. Policja, prokuratura).

 

W ograniczonym zakresie, za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej Stronie, możemy automatycznie pozyskiwać Twoje dane, za pomocą których nie identyfikujemy jednak Twojej osoby. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Zwykle zawierają one adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Wyróżnić można cookies sesyjne (tymczasowe), które przechowywane są wyłącznie przez czas przebywania użytkownika na naszej Stronie oraz pliki stałe – przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika bądź przez stały okres wynikający z ich ustawień. Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

 1. utrzymywanie sesji użytkownika (pliki własne),
 2. dostosowywanie zawartości stron do preferencji Użytkownika (pliki własne),
 3. zapewnianie bezpieczeństwa przekazywanych danych (pliki własne),
 4. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów (pliki zewnętrzne),
 5. kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść
 6. łączenie funkcji Serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
 7. wyświetlanie informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

 

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nasz Serwis zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wszelkie informacje dotyczące ustawień poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (zakładka Pomoc) bądź na stronach internetowych ich producentów. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookie niektóre funkcje oferowane przez naszą Platformę mogą nie działać prawidłowo.

 

Jak już wyżej wspomnieliśmy, dbając o przejrzystość komunikacji z użytkownikami, wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób fizycznych za pośrednictwem naszego Serwisu otrzymasz w momencie przekazywania nam takich danych.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką prywatności oraz informacjami dotyczącymi plików cookies.

 

 

 

[metaslider id="69664"]
X
I